Završena SAR obuka u Čitluku

Danas je, završnom vježbom potrage okončana dvodnevna obuka SAR timova GSSuBiH koja je održana u Čitluku, u organizaciji GSSuBiH, sa HGSS Čitluk kao domaćinom.

Teme ovoga tečaja su bile savladavanje vještina traganja za nestalim osobama: taktike traganja, organizacija potražne akcije, korištenje topografije u potragama, korištenje digitalne kartografije, upotreba GPS uređaja, uvježbavanja u terenu, brifing, debrifing, tragovi i dokazi, određivanje AMDR-a u zoni traganja…

Kandidati su sa velikom pažnjom pratili nastavu i stekli nova saznanja u potražnim radnjama pri traganju za nestalim i izgubljenim osobama te su svi uspješno prošli završnu vježbu, izvršivši sve zadaće koje su instruktori stavili pred njih.

Ovo je već treća generacija spašavatelja-tragača koju obučava GSSuBiH po programu profiliranom za ovu specifičnu kategoriju spašavanja, a utemeljenom na najnovijim svjetskim postignućima u oblasti potraga. Pored ovih specifičnih i namjenskih obuka GSSuBiH na svojim tečajevima ljetnih tehnika spašavanja veliki prostor posvećuje obukama iz traganja koje su postale prioritetna aktivnost u gorskom spašavanju.

Vođa SAR obuke u Čitluku je bio Žarko Pehar, pročelnik stanice HGSS Čitluk.

Comments are closed.