Vježba službi spašavanja u okviru TAIEX projekta

Završnom pokaznom vježbom na području Eko centra Blagaj završena je četverodnevna obuke spašavatelja gorskih službi spašavanja sa spašavateljima policijskih agencija i entitetskih uprava civilnih zaštita.

Četverodnevna obuka 15 spašavatelja iz Bosne i Hercegovine zajedno sa ekspertima gorskog spašavanja iz Francuske i Austrije dio je TAIEX projekta “Jačanje kapaciteta gorskih službi spašavanja” koji provodi Ministarstvo sigurnusti Bosne i Hercegovine. U sklopu projekta entitetskim upravama civilne zaštite i gorskim službama spašavanja donirana je i oprema za spašavanje vrijedna 20.000 eura.

Završnoj pokaznoj vježbi nazočili su predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH i agencija u okviru Ministarstva, veleposlanica Francuske Chaterine Toudic, veleposlanica Austrije u BiH Ulrike Hartmann, šef Kooperacija pri Izaslanstvu Europske unije Stefano Ellero, predstavnici EUFOR-a, Saveza gorskih službi spašavanja i entitetskih uprava civilne zaštite.

Comments are closed.