Vježba potrage za nestalim zrakoplovom u Livnu

U organizaciji ureda gospodarstva Herceg-Bosanske županije, u Livnu je održana vježba potrage za nestalim zrakoplovom na kojoj su uvježbavane procedure koordinacije između vladinih i nevladinih organizacija koje se bave potragama. Na vježbi su sudjelovale Oružane snage BiH, Specijalna policija MUP K10, Uprava za civilnu zaštitu, Civilna zaštita Livno, Crveni križ Livno, Gorska služba spašavanja HBŽ, Gorska služba spašavanja Jablanica, Hercegovacka Gorska služba spašavanja Čitluk, Hercegovacka Gorska služba spašavanja Mostar, Gorska služba spašavanja Srebrenik, HGSS iz Hrvatske, ekipa Hitne pomoći Livno, članovi aerokluba Livno, lovačka udruga Cincar, planinarsko ekološko društvo Borova Glava i Federalna uprava civilne zaštite – Sektor za organizaciju deminiranja i uništavanja NUS-a.

Vježbom je rukovodio tim search-manager-a GSSuBiH na čelu sa vođom vježbe Žarkom Peharom, pročelnikom HGSS Čitluk. Digitalnu kartografiju je uspješno obradio Smajil Malović spašavatelj GSS Jablanica.

Vježbu, koja se odvijala na prostoru Brda-letilišta aero-kluba Livno propratili su mediji, kao i mnogobrojni gosti.6 1 2 3 4 5

Comments are closed.