Via Dinarica u Tomislavgradu

U Tomislavgradu je protekla dva dana održana radionica-trening obuka za pripadnike planinarskih društava na kojoj su  prisustvovali predstavnici GSSuBiH i HGSS Mostar.

Tema radionice je bila: upravljanje organizacijama civilnog društva te mehanizmi namicanja sredstava za aktivnosti organizacije.

Radionicu je inicirala i organizirala Via Dinarica, a sudionici su imali priliku da se kroz dva dana interaktivne obuke upoznaju sa mnogo novih vještina upravljanja i rukovođenja društvima u nevladinom sektoru, te o vještinama pridobijanja neophodnih sredstava za svoje aktivnosti.

Izuzetno kvalitetni predavači i dobro osmišljen koncept obuke, kao i korištene metode doprinijeli su da su svi sudionici bili izuzetno zadovoljni onim što su vidjeli i naučili.trening u tg

Comments are closed.