U okviru projekta SIXTH SENSE, spašavatelji GSSuBiH na testiranju u Bormiju

Smart Integrated eXtreme environment Health monitor with Sensory feed back for ENhanced Situation awarEness (SIXTH SENSE) puni je naziv velikog istraživačkog projekta koji provodi konzorcij sastavljen od 21 organizacije (sveučilišta, instituti, hitne službe) i tvrtke, a financira HORIZON fond Europske unije. U konzorciju se nalaze i dvije gorske službe spašavanja, Savez gorskih službi spašavanja u BiH i GSS Srbije.

Od 8 do 11. 3. 2022. godine u Bormiju u Italiji održana su testiranja u zimskim uvjetima u okviru projekta za pripadnike gorskih službi spašavanja na kojemu su sudjelovala i četiri spašavatelja GSSuBiH.

Obavljena su eksperimentalna fiziologička, psihologička i elektrostimulacijska testiranje prije i poslije fizičkog stresa izazvanog intervencijom na terenu. Spašavatelji su za vrijeme intervencija praćeni senzorima na smartex majici i nizom elektroničkih uređaja koji prate različite fiziološke parametre spašavatelja.

Boravak u Bormiju i sudjelovanje u aktivnostima na ovom projektu produbilo je suradnju sa svim sudionicima u projektu, a posebno s kolegama iz GSS Srbije.

Comments are closed.