Počeo Tečaj speleospašavanja

Sedamnaest gorskih spašavatelja koji su ispunili uvjete i prošli ulazne testove počelo je u petak devetodnevnu obuku speleospašavanja prema planu i programu Saveza gorskih službi spašavanja u Bosni i Hercegovini (GSSuBiH). Tehnički i psihofizički iznimno zahtjevna obuka održava se kroz tri vikenda praktičnim dijelom u speleološkim objektima u okolici Mostara …

Continue reading