Godišnji sastanak instruktora gorskih službi spašavanja

U Mostaru je u subotu 14.12. održan sastanak instruktora i instruktorskih kandidata u organizaciji Komisije za školovanje i licenciranje Saveza gorskih službi spašavanja u Bosni i Hercegovini. Dvadeset i tri instruktora i instruktorska kandidata radila su na pripremi plana školovanja i licenciranja za narednu godinu, usklađivanju planova i programa školovanja …

Continue reading