Vježbama stijenskog spašavanja završen ovogodišnji Tečaj ljetnih tehnika spašavanja

Vježbama stijenskog spašavanja na poligonu Bučići kod Mostara i ferati kod Blagaja završen je ovogodišnji Tečaj ljetnih tehnika spašavanja Saveza gorskih službi spašavanja u Bosni i Hercegovini (GSSuBiH). Desetodnevni tečaj ljetnih tehnika spašavanja dio je obuke gorskih spašavatelja u kategoriji kopnenog spašavanja. Ove se godine održavao kroz dva dijela, prvi …

Continue reading

Tečaj ljetnih tehnika spašavanja na Vlašiću

Na nekoliko lokacija planine Vlašić proteklih sedam dana održavao se Tečaj ljetnih tehnika spašavanja Saveza gorskih službi spašavanja u Bosni i Hercegovini. Dvadeset budućih gorskih spašavatelja obučavalo je 14 instruktora i instruktorskih kandidata GSSuBiH i jedan instruktor Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS). Tečaj su posjetili instruktori GSS Federacije BiH i …

Continue reading

Potražni timovi sa psima pripremaju se za polaganje licence na Vlašiću

U organizaciji GSSuBiH na planini Vlašić održan je trenining potražnih timova sa psima. Kroz trodnevnu obuku prošlo je 10 timova. Svi psi rade air scent metodom i pripremaju se za polaganje licence Saveza gorskih službi spašavanja u BiH. Domaćin obuke u prelijepom domu na Galici bilo je Planinarsko drustvo Paklarske …

Continue reading