Vođenje kompleksnih operacija potrage i spašavanja GSS-a u BiH tema kongresa ICAR-a

Vođenje i nadzor kopmleksnih operacija potrage i spašavanja jedna je od tema ovogodišnjeg kongresa ICAR-a (Svjetske udruge spašavateljskih službi) koji se ovoga tjedna održava u Zakopanama u Poljskoj. Predavanje o vođenju i nadzoru kompleksnih operacija potrage i spašavanja održao je Bojan Šunjić iz Saveza gorskih službi spašavanja u Bosni i …

Continue reading