Srednjoškolci uče o sigurnom kretanju u planinama

U Srednjoj strukovnoj školi Silvije Strahimir Kranjčević u Livnu gorski spašavatelji Saveza gorskih službi spašavanja u Bosni i Hercegovini učili su danas učenike ove škole o sigurnom kretanju u planinama te prikazali film izrađen u sklopu aktivnosti na preventivnim mjerama o sigurnom kretanju u planinama. Ovaj iznimno zanimljivo i koristan događaj pratilo je 56 učenika ove livanjske škole.

Predavanja u školama o sigurnom kretanju po planinama dio su aktivnosti koji u sklopu projekta Jačanja kapaciteta i razvoja gorskih službi spašavanja u Bosni i Hercegovini koji uz potporu Češke razvojne agencije provode Horska služba Češke Republike, Savez gorskih službi spašavanja u Bosni i Hercegovini i Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine

Comments are closed.