Seminar za instruktore medicine gorskog spašavanja

U Mostaru je protekloga tjedna održan seminar instruktora medicine gorskog spašavanja GSS u BiH.

Na seminaru su predstavljena nova iskustva stečena na obukama ITLS-a za instruktore i instruktorske kandidate GSSuBiH u inozemstvu te uvježbavane tehnike obuke na budućim tečajevima medicine gorskog spašavanja za pripadnike Saveza gorskih službi spašavanja u BiH.

Comments are closed.