Potražni timovi sa psima pripremaju se za polaganje licence na Vlašiću

U organizaciji GSSuBiH na planini Vlašić održan je trenining potražnih timova sa psima. Kroz trodnevnu obuku prošlo je 10 timova. Svi psi rade air scent metodom i pripremaju se za polaganje licence Saveza gorskih službi spašavanja u BiH.

Domaćin obuke u prelijepom domu na Galici bilo je Planinarsko drustvo Paklarske stijene iz Travnika

Comments are closed.