Održana vježba na kojoj je sudjelovao GSS SREBRENIK

mresreadera-2mresreadera-1mresreadera
 Izvješće sa današnje vježbe potpisuje Enes Bešić voditelj GSS Srebrenik :
 

 
 
 

 
Izvještaj
VJEŽBA – Suradnja općinskih i kantonalnih snaga civilne zaštite u spašavanju nastradalih – kodni naziv
„Srebrenik 2016“
Dana 27.10. 2016 godine održana je terensko-pokazna vježba na jezeru koje se nalazi unutar površinskog kopa „Drenik“ (Rudnik djeluje u sklopu preduzeća „Ingram“ d.d. Srebrenik) u kojoj su sudjelovali predstavnici kantonalne uprave civilne zaštite (KUCZ), općinska služba civilne zaštite (OSCZ) Srebrenik, službe zaštite i spašavanja TK (Gorska služba spašavanja Srebrenik i Ronilački klub „Vidara“ Gradačac), ministarstvo unutrašnjih poslova TK (PS Srebrenik), JZU Dom zdravlja Srebrenik – Služba za hitnu medicinsku pomoć, Crveni križ općine Srebrenik.
Vježba je za cilj imala da prezentira efikasnost i uvježbanost službi zaštite i spašavanja te koordinaciju rada KUCZ, OSCZ Srebrenik i drugih subjekata u pružanju pomoći.
Vježba se sastojala od dva dijela. Prvi dio je bio operativno – komunikacijskog karaktera, i koji se sastojao od poziva ozlijeđene osobe sa jezera Ingram prema 121, zahtjeva za utvrđivanje detalja nesreće kao i zahtjev za podizanje operativnih snaga za pretragu terena izvan urbanog područja, prosljeđivanje obavijesti i zahtjeva za aktiviranjem dijela operativnih snaga i aktiviranje i mobilizacija GSS Srebrenik i RK „Vidara“ Gradačac.
Drugi dio vježbe je operativno – provedbenog karaktera, i sastojao se od dolaska prvih operativnih snaga – procjena situacije na lokaciji vježbe, određivanja koordinatora na lokaciji,, organizacije pretrage i upućivanje na izvršenje zadaća, pretrage terena, pronalaska ozlijeđene osobe i dovođenje do lokacije zapovjedništva vježbe, pronalaska utopljene osobe i dovođenje do lokacije zapovjedništva vježbe, pronalaska ozljeđene osobe i dovođenje do lokacije zapovjedništva vježbe i pružanje prve pomoći ozlijeđenom.
Scenarij vježbe :
Dana 27. 10. 2016. u 09,30 sati operativnom centru 121 Srebrenik zaprima poziv muške osobe koja se nalazi na  lokaciji Jezero Ingram (ili Šiki Brod) prenosi da je ozeljeđeni prijatelj koji je teže ozljeđen (otvoreni prijelom noge). Nalazi na jednoj padini oko jezera a druga osoba ženskog spola pala u Jezero i ne vidi je misli da se utoplia..Baterija mobitela je pri kraju. Osoba ne zna plivat nalazi se sa jos jednom ženskom osobom koja je mahnito potrčala prema šumi i nezna di je sad prepostavlja da je u blizini.pitanjem kako su se našli na toj lokaciji.Odgovor je glasio u jutranjim satima poslije izlazne veceri su navratili sa motorima do jezera gdje je došlo do opijanja uz žestoke rasprave gdje je djevojka uzela motor i pala u vodu, muskarac trčeći za njom pao pored vode na nepristupačne stijene.  Operativni centar srebrenik 121 o ovomu obavještava GSS- Srebrenik  te pročelnika PU Srebrenik.
S obzirom da se radi o  području gdje je zahtjevnog karaktera i vodenoj potrazi u dogovoru sa GSS Srebrenik i PU SREBRENIK uključuju Ronilački klub Vidara Gradačac, pročelnik GSS Srebrenik predlaže.Da se  izađe na teren i da se teren pretaži,al prije stupanja na teren da se obavjesti nadležni voditelji jezera jer se radi o privatnom vlasništvu.Na koji moramo imat neometani pristup PU  Srebrenik u suradnji sa kantonalnom upravom i državnim tužiteljstvom.Dobiva nalog za pristup i odobrenje i mi krećemo u potragu,nakon izlaska na teren skupne za spašavanje odlaze u potragu za izgubljenim osobama.GSS – Srebrenik pronalazi osobu koja je bila na obližnoj stijeni i krecu sa izvlačenjem.Dok ronilački klub Vidara pretražuje vodeni dio i nalazi tijelo.Gdje Kreću sa izvlačenjem tijela i još jednog dijela metalne konstrukcije u suradnji sa vatrogascima Srebrenik.
Osoba koja je mahnito potrčala prema šumu PU Srebrenik je pronašao na njenoj adresi i pružena joj je psihološka pomoć
Za početnu lokaciju i zapovijedno mjesto određeno je  u podnožju jezera .
Po završetku vježbe izvršena je analiza učinka terenske vježbe sa svim sudionicima radi sticanja iskustava za daljnji rad na planu praktičnog uvježbavanja operativnih snaga civilne zaštite pri spašavanju ozlijeđenih u velikim nesrećama u kojima je došlo do stradavanja velikog broja osoba
Članovi gorske službe spašavanja Srebrenik još jednom su pokazali visok stepen uvježbanosti kod primjene savremenih metoda i tehnika spašavanja i zajedno sa ostalim učesnicima vježbe izveli ovu kompliciranu simulaciju akcije.
Ovom vježbom smo takođe htjeli poslati poruku građanima da poštuju privatni posjed, u ovom slučaju ilegalna kupališta, da budu svjesni opasnosti koje ih mogu zadesiti prilikom ulaska na ista jer ni vlasnici tkz. površinskih kopova nisu u stanju sami uticati na svijest građana da ne dolaze na mjesto gdje se ne može garantovati njihova sigurnost.
                                                                                                                    Bešić Enes
Dana 27.10.2016 godine

Comments are closed.