Održana redovna Skupština Saveza gorskih službi spašavanja u BiH

Na skupštini su izabrani novi članovi Upravnog odbora Saveza, usvojene odluke o novoj organizaciji tijela Saveza, usvojena izvješća za prethodnu godinu i usvojen plan za narednu, te primljene dvije nove članice.

Na redovnoj Skupštini Saveza gorskih službi spašavanja u Bosni i Hercegovini održanoj u srijedu 19.5.2021.g. u Busovači potvrđeno je pristupanje novih članica: ISS Živinice i GSS Busovača.

Skupština je usvojila izvješća o radu tijela saveza, odluku o njihovoj novoj organizaciji te izabrala članove Upravnog odbora koji će voditi Savez u narednom razdoblju. Za predsjednika saveza izabran je Marino Vidović. U Upravni odbor Saveza izabrani su Zdenko Marić kao predsjednik, te Esad Humo, Grenko Arapović, Emil Balavac, Bruno Grgić, Mario Bonić i Žarko Pehar kao članovi. Skupštinu će i u narednom razdoblju voditi Aldin Širić i Adi Duran. Za tajnicu saveza ponovno je izabrana Iva Bilić.

Usvojeno je izvješće o radu u prethodnoj i plan aktivosti za narednu godinu.

Comments are closed.