Održan tečaj prve pomoći u Međugorju

U Međugorju je upravo završena obuka u pružanju prve pomoći u izvanbolničkim uvjetima, za pripadnike GSSuBiH.

16 mladih spašavatelja je pohađalo tečaj koji je vodila Dr. Martina Orlović, instruktorica medicine spašavanja u GSSuBiH, uz potporu 5 kolega, medicinara od kojih su tri pripadnici HGSS Hr.

Tečaj je održan po ITLS medicinskim protokolima održavanja životnih funkcija u izvanbolničkim uvjetima pružanja prve pomoći koju GSSuBiH svakodnevno primjenjuje u svojoj praksi.image-117440dfb91f248ffe2b5fc475bed1800a16f7a901cf8b7387fcafa48625c26b-V IMG_20151121_122018 (Small) IMG_20151121_122026 (Small) IMG_20151121_122035 (Small) IMG_20151121_133438 (Small)

Comments are closed.