Održan instruktorski seminar na Blidinju

Teme okupljanja instruktora i instruktorskih kandidata GSSuBiH na Blidinju, ovog vikenda su bile: priprema koncepta održavanja nadolazećeg zimskog tečaja i unaprijeđivanje komunikacijskih vještina u metodologiji prenošenja znanja.

Pored instruktora kopnenog spašavanja, na skupu su prisustvovali i članovi komisije za medicinu gorskog spašavanja te je kroz radionice koje je upriličio instruktor HGSS Hr. Mladen Mužinić, rađeno na poboljšanjima power-point prezentacija koje su održali instruktori GSSuBiH.

Na programu su bila predavanja i praktičan rad sa lavinskim primopredajnicima, odnosi sa javnošću, izrada Husky zaprege…

Comments are closed.