Održan instruktorski seminar GSSuBiH

Ovog vikenda je na Blidinju održan seminar instruktora i instruktorskih kandidata GSSuBiH na kojem se radilo na unaprijeđivanju tehnika i vještina prenošenja znanja.

Instruktori su kroz predavanja i analize radili na unaprijeđenju platforme razvoja spašavanja u Savezu. Stvaranje kvalitetnog instruktorskog tima jedan je od osnovnih preduvjeta kvalitetne obuke spašavatelja te su instruktori predani misiji edukacije novih generacija spašavatelja u stalnom nastojanju da inoviraju svoje vještine i znanja, kao i metode držanja predavanja i vježbi.

Instruktorski tim čine ljudi koji su vrijedno dorađivali svoja spasilačka znanja i vještine, ali to još uvijek podrazumjeva i dodatne napore na  upotpunjavanju poznavanja metodologije prenošenja znanja na nove, mlade spašavatelje koje obučavamo. Pedagoški pristup, vještine držanja predavanja i prezentacija, stil i način govora, dinamika… teme su izučavanja i usavršavanja predavačkih vještina koje instruktori GSSuBiH razvijaju na ovakvim skupovima.

Analiza rada na tečajevima, traganje za propustima u cilju dorađivanja i usavršavanja nastave na istim također su dio tema koje se razmatraju na ovakvim seminarima. Svaki instruktor i instruktorski kandidat je obavezan voditi najmanje jednu obuku, tečaj, vježbu i tako razvijati svoje organizatorske i instruktorske sposobnosti.

GSSuBiH planira nastaviti edukaciju i usavršavanje instruktorskog kadra i uz pomoć profesionalaca, eksperata komunikologije i pedagogije koji su i do sada već davali potporu radu spasilačkih službi Saveza kroz sudjelovanje na ovakvim seminarima.

Comments are closed.