Odluke, zaključci i preporuke Upravnog odbora GSSuBiH

Na 18. redovnoj sjednici Upravnog odbora GSSuBiH, održanoj u Grudama, na lokalitetu Peć Mlini, članovi UO su razmatrali niz pitanja vezanih za razvoj spasilačkih službi, razvoj Saveza i podizanja kvalitete spašavanja u našoj zemlji.

Doneseno je niz odluka koje se odnose na navedene teme:

Odlučeno je da se u sustavu školovanja u Savezu GSSuBiH uvede obaveza završavanja SAR obuke za sve kandidate za ljetni tečaj gss-a, pored obuke iz prve pomoći koja je do sada bila obavezan preduvjet. Cilj ove odluke je da se na samom ljetnom tečaju otvori više vremena i mogućnosti da se intenziviraju vježbe i predavanja na teme ljetnih tehnika spašavanja.

Dalje je donesena i odluka da se od 2019.godine uvede praksa da je završena obuka iz speleo spašavanja obavezan preduvjet pristupanju na polaganje za licencu gorskog spašavatelja. Ideja vodilja za ovu odluku je da se podigne kvaliteta spašavatelja u vladanju tehnikama spašavanja. GSSuBiH će u idućoj godini omogućiti kandidatima da prođu obuke iz osnova speleologije i speleo spašavanja.

Usvojen je i pravilnik o kategorizaciji članova službi po stanicama koji je donesen u vidu preporuke svim stanicama za primjenu u rješavanju i uređenju odnosa među članstvom. Uz pravilnik je i usvojena ( Excel ) forma tabelarnog evidentiranja i praćenja aktivnosti pojedinih članova koje će pomoći stanicama u primjeni pravilnika. Ovo je prvi u nizu preporuka koje će GSSuBiH ponuditi svojim članicama kao sredstva za olakšavanje rada po stanicama.

Također su usvojene i novine u organizaciji i metodama obučavanja pripravnika za SAR timove, koji će od sada biti besplatni, sa ciljem da se omasovi ukupan broj ljudi obučenih za traganje.

Usvojena su i izvješća o sudjelovanju GSSuBiH na kongresu svjetske spasilačke asocijacije ICAR u Andori, kao i izvješće o nedavno održanim obukama pripadnicima FUCZ u Sarajevu na teme: obuka SAR timova, obuka iz digitalne kartografije i vođenja potraga.

Sastanak je trajao punih 4 sata i obilovao je konstruktivnim diskusijama i prijedlozima.

 

Comments are closed.