HGSS Čitluk ponovno na intervencijama u Međugorju

HGSS Čitluk ovih dana neprestano dežura u Međugorju. Danas su zabilježili :

Povodom hodočašća osoba sa invaliditetom na kojem je sudjelovalo 1700 invalida,naša stanica je vršila osiguranje istog. U toku osiguranja imali smo par brzih intervencija u vidu pomoći pri silasku i jednu veću intervenciju transporta osobe sa epi napadom. Na poziv člana grupe koja je bila sa unesrećenim,nas tim u kratkom roku dolazi do unesrećenog mladića iz Vinkovaca, kojem napad već polako prestaje. Nakon sto je majka koja je bila u pratnji unesrećenog mladiću dala potrebnu terapiju, odrađen je pregled,blaga rehidracija te je uslijedio transport. Nakon silaska u podnožje, na naše sugeriranje da mladića odvedemo do medicinske službe, majka unesrećenog smatrala je da za tim nema potrebe te je tražila da mladića odvedemo do pansiona gdje je smješten na odmor. 

Comments are closed.