GSSuBiH u pripravnosti

Savez Gorskih Službi Spašavanja u Bosni i Hercegovini je stavio u pripravnost sve svoje spasilačke službe za slučaj potrebe za intervencijom u poplavama.

Najave obilnih padavina u sljedećih par dana jasan su signal da je za očekivati veliku opasnost od poplava u Bosni. Rijeka Bosna se već izljeva u Sarajevskom području a vodostaji ostalih rijeka su na kritičnim razinama.

Spasilačke službe GSSuBiH stavljaju se na raspolaganje službama za zaštitu i spašavanje i svim građanima koji su u potrebi za pomoći.

Sve raspolažuće ljudstvo,opremu i čamce smo stavili u pripravnost.20-tak čamaca,i preko 90 ljudi su na raspolaganju u slučaju potrebe,od toga je 25 ljudi obučeno i opremljeno za spašavanje na divljim i brzim vodamaP1020460 (Large) P1020486 (Large).

 

Comments are closed.