GSSuBiH obučava Federalni tim specijalne policije

20160224_130738Plodna suradnja između Federalne policijske uprave i GSSuBiH nastavlja se obukom iz orijentacije i topografije koju rade instruktori GSSuBiH za potrebe specijalne policije.

Orijentacija u prostoru, čitanje karata, topografska očitavanja u terenu, kretanje u terenu uz pomoć karte, busole, GPS-a…, teme su obuka i vježbi koje se ovih dana održavaju u Sarajevu.

Inače, instruktori specijalne policije pomažu dog-handlerima GSSuBiH u obuci i uzgoju potražnih pasa.

Comments are closed.