GSSuBiH na SAR konferenciji u Rumuniji

Od 6.do 9. novembra 2019. godine, Savez gorskih službi spašavanja u BiH učestvuje na konferneciji Search and Rescue 2019 u organizaciji SARTISS Asocijacije u Baile Felix u Rumuniji.

Na konferenciji učestvuju predstavnica Ministarstva sigurnosti BiH Arina Bešlagic-Mišanovic i predsjednik Saveza GSSuBiH Marino Vidović.

U službenom dijelu konferencije održali su dvije prezentacije o sistemu školovanja GSSuBiH sa naglaskom na SAR obuku i o sistemu naprednog vođenja kompleksnih operacija potrage i spašavanja koji primjenjuje GSSuBiH.

Aktivno učešće na konferenciji u Rumuniji nastavak je predstavljanja naprednih rezultata koje GSSuBiH postiže u svom radu i razvoju, te razmjene iskustava i znanja s drugim spasilačkim organizacijama u svijetu.

Comments are closed.