GSSuBiH na međunarodnoj vježbi u Tuzli

U Tuzli je održana međunarodna vježba spasilačkih timova iz 15-tak zemalja širom svijeta kojoj je domaćin bila BiH, a tema vježbe je bila: odgovor na katastrofe.

GSSuBiH je sudjelovao na vježbi sa 10 spašavateljakoji su sudjelovali u spasilačkim operacijama u simulacijama situacija koje se događaju kao posljedica katastrofa.

Vođa spasilačkog tima GSSuBiH je bio0 Marino Vidović, pročelnik GSSHBŽ.

Comments are closed.