GSS Srebrenik na ekološkoj akciji

Enes Bešić je predvodio svoj tim spašavatelja na ekološkoj akciji kod Tuzle i zabilježio :

Dobili smo poziv od strane kordinatora Let’s Do It Tuzla da se uključimo u terensku akciju čišćenja ilegalnih deponija otpada pod nazivom “Let’s Do It – očistimo zemlju za 1 dan” na području Grada Tuzla bila je organizirana 14.09.2018 god.
Obzirom da smo se i prijašnjih godina uključivali u ovakve akcije sve u svrhu za dobrobit svih građana BIH , pa smo se i ove godine rado priključili na neke od lokacija koje su se nalazile na strminama i brdima oko Tuzle.
Čime smo svoje znanje i stručnost iskoristili iz naše oblasti kretanja po nepristupačnim terenima ,te tako volonterima koji su sudjelovali u ovoj akciji čišćenja olakšali čišćenje i izvlačenje otpada koji se nalazio na strmim i teško pristupačnim područjima.
Bilo nam je zadovoljstvo biti dio takvog projekta gdje smo mogli još jednom nesebično dati dio sebe za dobrobit drugih sve sa jednim ciljem da uklonimo što više otpada na lokacijama našeg djelovanja.
Jer naš moto je da ujedno i poruka za sve pojedince : Pokušaj ostaviti Zemlju u boljem stanju od onoga u kome si je zatekao, ipak oni koji dolaze iza nas da imaju čiste rijeke šume i planine.1

Comments are closed.