GSS Novi Grad Sarajevo u suradnji sa GRS Slovenije

Dvodnevni trening i vježba tehničkog spašavanja u vertikalnim uslovima u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju “Safet Zajko” Općine Novi Grad Sarajevo

Dana 18 i 19. novembra 2017. godine u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju “Safet Zajko” Općine Novi Grad Sarajevo tačnije na poligonima za obuku GSS Novi Grad Sarajevo-GSSuBiH, održan je trening i vježba tehničkog spašavanja u vertikalnim uslovima koji su vodili pet instruktora Gorske Reševalne zveze Slovenije i predsjednik Gorske Reševalne Zveze Slovenije Igor Potočnik.

Ovaj događaj je dogovoren kada je GSS Novi Grad Sarajevo-GSSuBiH bila na obuci Sloveniji u februaru 2017 sa predsjednikom za spašavanje Brankom Žorž.

Kompletnu organizaciju je preuzela Civilna zaštita Općine Novi Grad Sarajevo i FUCZ, a tehnički implementator je bila GSS Novi Grad Sarajevo-GSSuBiH.

GSS Novi Grad Sarajevo je učestvovao A tim za spašavanje sa visina i B tim kao markiranti i GSS Prozor je uzeo učešće sa dva pripadnika.

Ispred FUCZ u treningu i vježbi učestvovali pripadnici tima za potragu i spašavanje u urbanim uslovima (sa psima) kao tima za potrage i spašavanje na nepristupačnom terenu.

Crveni križ Novi Grad Sarajevo je učestvovao sa volonterima koji su pružali prvu pomoć unesrećenima.

Policija Pu Novi Grad Sarajevo je osiguravala mjesto nesreće.

Dom zdravlja Novi Grad je učestvovao u prevozu unesrećenih do bolnice kao i sanitetski prevoz PARAMEDIC Sarajevo.

Protivpožarna jedinica Civilne zaštite Općine Novi Grad Sarajevo je bila u pripravnosti zbog urušenog objekta da nebi došlo do požara jer je jedan dio objekta već gorio koji su uspješno lokalizovali i stavili pod kontrolu.

Cilj treninga i vježbe je bio kondiciranje spasilaca u okolnostima tehničkog spašavanja u vertikalnim uslovima, usvajanje novih tehnika i znanja, razvijanje interoperabilnosti sa drugim službama u okolnostima odgovora na incident ili nesreću koji zahtijevaju primjenu tehničkih metoda u veritkalnom spašavanju.

Uspješno je realizovan kompletan plan treninga i vježbe gdje su naši spasioci usvojili procedure i preporuke instruktora Gorske Reševalne Zveze Slovenije nakon čega je dogovoreno da da ova aktivnost se u narednom periodu uvede u godišnji plan aktivnosti Gorske Reševalne Zveze Slovenije da pomažu u razvoju gorskog spašavanja u BIH kao i do sad jer su u više navrata naši spasioci bili u Sloveniji na obukama.

Na treningu i vježbi su pripadnici Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) i pripadnici Gorske službe spašavanja Novi Grad Sarajevo-GSSuBIH zajednički pokazali spremnost u dogovru na prirodne i druge nesreće kao i druge službe koje se bave zaštitom i spašavanjem

Comments are closed.