najava: Tečaj digitalne kartografije u Mostaru

U dane vikenda 19-21.12.2014.god. u Mostaru će se održati tečaj digitalne kartografije za pripadnike GSSuBiH. Uz vođenje od strane instruktora GSS Hr. i uz pomoć domaćih instruktora tečaj će obrađivati teme upotrebe digitalne kartografije u funkciji potrage i spašavanja. Instalacija software-a,obuka rada u istim,upotreba digitalnih topografskih karata,georeferenciranih digitalnih orto-foto snimaka,organizacija …

Continue reading

U Međugorju spašena Italijanka

Danas ( 02.11.2014.god.), italijanska državljanka Nadia Baldan ( 1945 ) je zadobila težu povredu nakon pada na brdu Križevac iznad Međugorja. U 18.40h.HGSS Čitluk je dobio poziv od policijske uprave Čitluk da se na brdu Križevac dogodila nesreća. Usljedila je hitna intervencija spašavatelja GSSuBiH koji su za nepunih pola sata …

Continue reading

tečaj ljetnih tehnika spašavanja-u Srebrenik-u

U Srebreniku će se održati obuka spašavatelja u periodu od 07-14.11.2014.god. Na ljetnom tečaju GSSuBiH se očekuje 30-tak kandidata.Tečaj će voditi Z.Marić,instruktor GSSuBiH uz pomoć kolega M.Duratbegovića-instruktora GSSuBiH ,dr.M.Orlović-instruktora spasilačke medicine i Mladena Mužinića-instruktora Hrvatskog GSS-a i još 12 instruktorskih kandidata-demonstratora na tečaju. Teme obuka predviđaju spašavanja iz stijena,potrage za …

Continue reading

6.sastanak UO GSSuBiH – zaključci i odluke

Zapisnik sa 6 sastanka UO GSSuBiH u Mostaru 30.10.2014.god. Prisutni: M.Bonić,B.Imširović,N.Ikonić,Z.Vlaho,A.Božić ,Z.Marić Sastanak počeo u 17.15h dnevni red : 1) ljetni tečaj GSSuBiH 2) izvješće sa instruktorskog seminara i promoviranje instruktora GSSuBiH 3) tečaj prve pomoći za GSSuBiH 4) izvješće sa osiguranja ferate kroz Veliki Kuk 5) izvješće o pripremama …

Continue reading

završen instruktorski seminar

18 instruktorskih kandidata iz 6 stanica-klubova okupilo se da razmjenjuju iskustva i usavršavaju tehnike i vještine u obučavanju mladih spašavatelja. Instruktorski kandidati iz KS 2000 Sarajevo,GSS Srebrenik,HGSS Posušje,HGSS Čitluk,ISS Mostar,HGSS Mostar su dva dana na terenu Pogorelice aktivno sudjelovali u definiranju spasilačkih protokola i doktrina u kategoriji gorskog spašavanja. Moderator …

Continue reading

Zavšena škola letenja sa zmajem – “general Slavko Puljić” 2014.

16.10.2014. U prostorijama HGSS Mostar održana je skromna svečanost na kojoj su promovirani mladi letači koji su prošli obuku letenja sa letjelicom zmaj. U proteklih 20 dana instruktor letenja zmajem Ivan Brovč iz Slovenije obučavao skupinu mladih ljudi na terenima Mostarskog blata, Nevesinja, Kupresa, Šujice… 5 uspješnih tečajaca su dobili …

Continue reading

najava instruktorskog pred-tečaja i seminara

u organizaciji GSSuBiH,17-19.10.2014.god. u planinarskom domu na Pogorelici će biti održan pred-tečaj za instruktorske kandidate i seminar za instruktore gss-a. na tečaju će 20-tak kandidata za instruktore stjecati  znanja i vještine u prenošenju znanja i tehnika novim mladim spašavateljima na tečaju koji slijedi odmah po tom.Vještine komunikacije,metodika nastave,pedagogija,funkcioniranje pod stresom,su …

Continue reading