Završen tečaj zimskih tehnika spašavanja na Blidinju

Na području Parka prirode Blidinje održan je sedmodnevni tečaj zimskih tehnika spašavanja GSSuBiH. Na tečaju je sudjelovalo 16 spašavatelja iz 7 stanica Saveza. Kroz nastavu, praktične vježbe i simulacije akcija spašavanja obučavalo ih je 8 instruktora i instruktorskih kandidata GSSuBIH i 2 instruktora Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS).

Obrađene su brojne teme od lavina, sidrišta u snijegu i ledu, zimskih namjenskih i improviziranih nosila, traganja u lavinama, rada sa LPP uređajima, Recco uređajem itd. Tečaj je završio završnom vježbom nakon cijelonoćnog boravka u snijegu i kompleksne akcije transporta podno vrha Mali Vilinac na 1.900 mnv.

Zahvaljujemo se HPD Pločno koji su nam ustupili svoj dom za potrebe tečaja. Na tečaju je korištena spašavateljska oprema koju je kroz projekt Jačanja kapaciteta gorskih službi spašavanja u Bosni i Hercegovini financirala Češka razvojna agencija.

Comments are closed.