Zajednička akcija HGSS Hrv. i GSSuBiH

Nešto prije 20h. usljedio je poziv na dežurni telefon GSSuBiH: 063 11 22 33 od strane pročelnika stanice Split, Frane Bebića, a nakon toga trojna konferencijska veza u koju je uključen i hrvatski centar 112 koji je dobio poziv za pomoć od strane grupe planinara iz Bihaća koji su zalutali u magli podno Troglava, najvišeg vrha Dinare.

Poziv je prosljeđen prema GSS HBŽ, pročelniku Marinu Vidoviću koji stupa u kontakt sa grupom od 10 planinara i daje im upute da se sklone u obližnji stari, napušteni objekat i čekaju grupu spašavatelja iz Sinja koji kreću prema njima, jer se oni nalaze na hrvatskoj strani Dinare.

Telefonska veza je loša, signal nestabilan, ali su planinari uspjeli da pošalju svoju gps lokaciju, što će olakšati spašavateljima da ih pronađu.

Sa BiH strane, GSS HBŽ, skupa sa specijalnom policijom kreće prema graničnom području gdje će preuzeti planinare iz Bihaća.

Akcija je u tijeku i očekuje se pozitivan ishod u roku od 2-3 sata.

……

Nešto prije ponoći Spasioci GSS HBŽ i specijalna policija prihvataju planinare iz Bihaća na BiH strani planine Dinare i sprovode ih prema podnožju plani ne gdje su ostavljena njihova vozila.

Comments are closed.