Vježba GSS Novi Grad Sarajevo-rad sa dronom

GSS Novi Grad Sarajevo- GSSuBiH i pripadnici civilne zaštite Općine Novi Grad Sarajevo su prisutvovali edukaciji i prezentaciji pod nazivom: Taktika upotrebe dronova u operacijama zaštite i spašavanja u organizaciji Federalne uprave civilne zaštite.

Comments are closed.