Virtualni kongres ICAR-a organizirano se pratio u sjedištu GSSuBiH

Ovogodišnji kongres međunarodne spašavateljske organizacije ICAR održan je on-line putem Zoom platforme, a praćenje rada kongresa te sudjelovanje na Izbornoj skupštini organizacije organizirano je u sjedištu Saveza gorskih službi spašavanja u Bosni i Hercegovini u Mostaru.

Kroz tri dana trajanja kongresa instruktori i predstavnici stanica gorskog spašavanja mogli su saznati novosti u svijetu spašavanja, rasprave o novim tehnologijama te čuti nove preporuke koje je svojim članicama pripremila međunarodna spašavateljska organizacija ICAR. Kongres je pratilo 943 registrirana sudionika iz 41 zemlje i 300 spašavateljskih organizacija.

Praćenje kongresa organizirano je uz potporu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Comments are closed.