Uspješna akcija spašavanja na Brdu ukazanja

Primili smo poziv da je na Brdu ukazanja ozlijeđena slovačka državljanka.
Dežurni tim od 5 spašavatelja upućuje se na brdo te locira unesrećenu (G.B.1957) sa ozljedom skočnog zgloba, imobiliziramo te transportiramo u podnožje gdje predajemo unesrećenu hitnoj medicinskoj pomoći Čitluk.

Comments are closed.