U okviru projekta Sixth Sense pripadnici GSSuBiH na testiranju u Rijeci

Istraživački projekt Sixth Sense koji provodi konzorcij sastavljen od 21 organizacije, a financira HORIZON fond Europske unije. U konzorciju se nalaze i dvije gorske službe spašavanja, Savez gorskih službi spašavanja u BiH i GSS Srbije.

Od 18. do 21. 9. 2023. godine u Rijeci na trening centru Šapjane održana su testiranja u okviru projekta za pripadnike gorskih službi spašavanja na kojemu su sudjelovala i tri pripadnika GSSuBiH.

Obavljena su eksperimentalna fiziologička, psihologička i elektrostimulacijska testiranje prije i poslije fizičkog stresa izazvanog radom na terenu. Spašavatelji su za vrijeme rada praćeni senzorima i nizom elektroničkih uređaja koji prate različite fiziološke parametre spašavatelja.

Comments are closed.