GSSuBiH primljen u međunarodnu organizaciju spašavatelja ICAR

Na kongresu svjetske asocijacije spašavatelja ICAR koji je održan u irskom gradu Kilarney-ju, u nacionalnom parku, naša je organizacaja primljena u ovu uglednu skupinu, u A kategoriju, zajedno sa Kinom, Japanom i Bugarskom. 17.10.15. u kongresnoj dvorani nacionalnog parka Kilarney, bez i jednog glasa protiv, GSSuBiH je odlukom skupštine postao …

Continue reading