Srednjoškolci uče o sigurnom kretanju u planinama

U Srednjoj strukovnoj školi Silvije Strahimir Kranjčević u Livnu gorski spašavatelji Saveza gorskih službi spašavanja u Bosni i Hercegovini učili su danas učenike ove škole o sigurnom kretanju u planinama te prikazali film izrađen u sklopu aktivnosti na preventivnim mjerama o sigurnom kretanju u planinama. Ovaj iznimno zanimljivo i koristan …

Continue reading