Suradnja sa FUCZ na uništavanju NUS na Dinari

Na planinarskoj stazi Korita Veliki Bat općina B. Grahovo planinari od kojih su neki članovi gss a, su detektirali neeksplodiranu granatu 120mm. Markirali su je i označili. Nakon dojave FUCZ u vrlo kratkom roku smo otišli na markiranu lokaciju gdje su članovi GSS HBŽ bili osiguranje i potpora u lociranju iste. Granata je uspješno na licu mjesta uništena od strane stručnjaka-pirotehničkog tima FUCZ

Comments are closed.