Suradnja GSSuBiH sa Oružanim snagama BiH

Jučer je na prostoru Parka prirode Hutovo Blato održana vojna vježba-natjecanje vojnih postrojbi Oružanih snaga BiH na kojem je GSSuBiH pružila tehničku potporu na punktu gdje je bio zadatak forsiranje rijeke Krupe.

Spašavatelji su postavili Tirolsku prečnicu i pomagali natjecateljima da pređu preko 30-tak metara široke rijeke, te brinuli o sigurnosti forsiranja rijeke.

Natjecatelji su još imali zadatke da pretrče 5 km, da upravljaju čamcem, pucaju iz oružja u metu, bacaju bombu, pronađu zadanu koordinatu u terenu…

Ovo zahtjevnu vojno-sportsko natjecanje nadgledalo je zapovjedništvo OS BiH i vojna delegacija NATO-aP1110783 P1110784 P1110785 P1110782 P1110781

Comments are closed.