Spašena planinarka na Prenju

Stanica HGSS Čitluk-Međugorje u 13h zaprimila je poziv od člana HGSS Dubrovnik, da se nalazi sa kolegicom na planini Prenj i da je kolegicu, hrvatsku državljanku, prije sat vremena ugrizao poskok na planinskoj stazi prema vrhu Lupoglav.  Odmah je upućn poziv prema stanici HGSS Mostar i GSS Jablanica, čiji članovi u kratkom roku izlaze na teren. Usljedio je zatim hitni zahtjev prema Federalnoj upravi civilne zaštite za angažiranje helikoptera Oružanih snaga koji je uspješno realiziran nakon intervencije direktora FUCZ Fahrudina Solaka. U međuvremenu spasilački timovi GSSuBiH lociraju nastradalu planinarku, obavljaju pregled, imobilizaciju i pristupa se brzom transportu do inproviziranog heliodroma na platou napuštenog sela Grabovčići na obroncima planine Prenj.  U 17:03 unesrećena planinarka je predana u helikopter Oružanih snaga BiH  uz pratnju lječnice GSSuBiH koji transportira povrijeđenu u bolnicu Južni logor.

Lječnik GSS Mostar dr. Edib Muftić obilazi pacijenticu i upoznaje se sa njenim stanjem koje je stabilno. Lječnički tim je spremno dočekao povrijeđenu, lijekova ima dovoljno, kao i kompletna briga za unesrećenu planinarku.

Pročelnici stanica HGSS Mostar Oliver Dujmovic, HGSS Čitluk Žarko Pehar, GSS Jablanica Sabahudin Spahovic, su uspješno koordinirali ovu složenu spasilačku operaciju u kojoj je sudjelovalo više od 25 spašavatelja i helikopter OSBiH i koja je uspješno okončana. 

Comments are closed.