Spašavatelji GSS Novi Grad i GSS Ilidža završili obuku helikopterskog spašavanja EUFOR-a

Pripadnici austrijskih zračnih snaga u sastavu EUFOR-a izvršili su dvodnevnu teoretsku i praktičnu obuku u spašavanju planinara uz pomoć helikoptera za 14 spašavatelja GSS Novi Grad Sarajevo, 2 spašavatelja GSS Ilidža, te po jednog pripadnika CZ Općine Novi Grad Sarajevo i FUCZ.

Teoretska i praktična obuka sastojala se od obuke u pružanju prve pomoći i medicinske evakuacije unesrećenih planinara. Tijekom obuke primjenljivan je rad s vitlo, pakiranje unesrećenih u helikoptersku vreću i uvježbavan transport helikopterom do sigurne lokacije.

Svim spašavateljima koji su prošli obuku uručeni su certifikati.

Comments are closed.