Radno ozračje na redovnoj Skupštini Saveza GSSuBiH u Jablanici

U subotu 4.5.2019.g. u Jablanici je održana 6. redovna Skupština Saveza gorskih službi spašavanja u Bosni i Hercegovini.

U radu Skupštine sudjelovao je 21 delegat. Jednoglasno je usvojeno izvješća o radu Saveza u protekloj godini, izvješće o radu Nadzornog odbora i financijsko izvješće, te usvojen Plan rada Saveza za narednu godinu.

Delegati su raspravljali o aktivnostima Saveza na okupljanju gorskih službi spašavanja u Bosni i Hercegovini, projektima financiranja iz međunarodnih fondova i razvojnih agencija te odnosima s vlastima i državnim institucijama.

Comments are closed.