Prinudno noćenje vojnika OS BiH u planinskom objektu HGSS Mostar na Čvrsnici

Proteklog dana je izbjegnuta prava drama koja je bila na pomolu pri vršenju smjene na čvorištu Pločno na planini Čvrsnici.

Naime, pripadnici bojne veze sa Pala koji dežuraju na čvorištu Pločno zapali su u nevolju na pola puta prema Pločnu gdje su krenuli pješice po dubokom snijegu, a kako je uspon potrajao, dolazak mraka je još usložnio situaciju. Niska temperatura ( ispod -10°C ), vjetar, dubok snijeg, teška oprema i iscpljujući uspon koji je krenuo iz niskog podnožja planine, usprkos dobroj fizičkoj spremnosti i naviknutosti ovilh ljudi na ovakve teške uvjete, razlogom su da je smjena potražila zaklon u objektu radio-amatera HZHB koji su ovi ustupili HGSS Mostar na korištenje.

Po riječima vojnika vezista zamalo je izbjegnuta nesreća koja se mogla dogoditi da su vojnici morali ostati vani i zanoćiti na otvorenom.

HGSS Mostar je inače ovaj objekat namjenio za obuku i trenig spašavatelja cijele asocijacije GSSuBiH i protekle je godine krenuo sa adaptacijom i proširenjem objekta, koji se nalazi na visini od 2100m. nad morem, i nalazi se važnoj strateškoj poziciji, te može poslužiti i za druge namjene, pa evo i za nevolju za prinudno noćenje smjene vojnika na Pločnu.Objekat bi , nakon proširivanja trebalo da može primiti 25 ljudi.

Još se jednom potvrdila opravdanost nastojanja da se unaprijedi civilno-vojna suradnja na relaciji GSSuBiH – OS BiH.

 

Comments are closed.