Članovi GSSuBiH

Savez gorskih službi spašavanja u Bosni i Hercegovini je nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija koja okuplja 22 člana iz cijele Bosne i Hercegovine.

Red. brojZnakNaziv
1Gorska služba spašavanja – Ilidža
Plavi put br. 4
71210 Ilidža
2Gorska služba spašavanja – Novi Grad Sarajevo
Briješće Brdo 186
71160 Novi Grad Sarajevo
3Klub spasavalaca 2000 – Sarajevo
Ložionička 7
71000 Sarajevo
4Klub visokogoraca Sarajevo
Muhameda Hadžijahića 44
71000 Sarajevo
5Hercegovačka gorska služba spašavanja – Mostar
Dubrovačka 6a
88000 Mostar
6Interventna spasilačka služba – Mostar
Trg 1. maja br. 2
88000 Mostar
7Speleološko društvo Herceg – Mostar
Gornja Jasebica 21A
88000 Mostar
8Gorska služba spašavanja – Srebrenik
Ul. Teritorijalne odbrane 92 b.b.
75350 Srebrenik
9Klub spasilaca Gradina Srebrenik
Ul. Teritorijalne odbrane 92 b.b.
75350 Srebrenik
10Gorska služba spašavanja – Stanica Foča
Ul. Sv. Nikole 48
73300 Foča
11Gorska služba spašavanja – Široki Brijeg
Stjepana Radića b.b.
88220 Široki Brijeg
12Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Posušje
Blidinjska 1
88240 Posušje
13Gorska služba spašavanja – Grude
Dragićina b.b.
88340 Grude
14Gorska služba spašavanja – Ljubuški
Kraljice Katarine Kosače 2
88320 Ljubuški
15Gorska služba spašavanja – Stanica Jablanica
Doljanka broj 5
88420 Jablanica
16Hercegovačka gorska služba spašavanja – Čitluk
Paoča 81
88260 Čitluk
17Gorska služba spašavanja – Stanica Hercegbosanske županije
Gabrijela Jurkića 16
80101 Livno
18Hercegovačka gorska služba spašavanja – Čapljina
Mate Bobana b.b.
88300 Čapljina
19Gorska služba spašavanja – Busovača
Polje 83
72260 Busovača
20Gorska služba spašavanja – Stanica u Prozoru
Ul. Hrvoja Vukčića Hrvatinića bb
88440 Prozor
21Gorska služba spašavanja – Žepče
Sarajevska b.b.
72230 Žepče
22Interventna služba spašavanja – Živinice
Bosanska br. 28
75270 Živinice

Zahtjev za pristupanje GSSuBiH

Članstvo u Savezu je dobrovoljno.
Članovi Saveza mogu biti redovni, počasni i posmatrači.
Od  početka 2018. godine, odlukom Upravnog odbora GSSuBiH, sve članice Saveza koje žele steći status redovne članice A ili B kategorije, dužne su ispuniti obaveze prema Savezu mjesec dana prije održavanja Skupštine Saveza.

 Z-A-H-T-J-E-V 2

Comments are closed.