Počeo Tečaj speleospašavanja

Sedamnaest gorskih spašavatelja koji su ispunili uvjete i prošli ulazne testove počelo je u petak devetodnevnu obuku speleospašavanja prema planu i programu Saveza gorskih službi spašavanja u Bosni i Hercegovini (GSSuBiH).

Tehnički i psihofizički iznimno zahtjevna obuka održava se kroz tri vikenda praktičnim dijelom u speleološkim objektima u okolici Mostara i Ljubuškog, a teoretskim dijelom u sjedištu Hercegovačke gorske službe spašavanja Mostar. Obuku izvodi 5 instruktora i instruktorskih kandidata speleospašavanja GSSuBiH.

Obuka speleospašavanja dio je ciklusa obuke koji je po standardima Saveza gorskih službi spašavanja u Bosni i Hercegovini nužan za licenciranje gorskih spašavatelja i izvod se po standardima i preporukama međunarodne spašavateljske organizacije ICAR čiji je GSSuBiH punopravni član.

Comments are closed.