Počeo redovni svjetski kongres gorskih spašavatelja u Andori

Kao i svake godine, nakon otvaranja kongresa međunarodne spasilačke asocijacije ICAR, prvi dan protekne u aktivnostima na terenu-demonstracijama novina u spasilačkim tehnikama.

Ove godine GSSuBiH predstavljaju instruktorski kandidati : Ana Božić ( HGSS Mostar ) i Marino Vidović ( GSS HBŽ ).

Kongres radi kroz 4 komisije-kopneno spašavanje, lavinska komisija, medicinska komisija, helikoptersko spašavanje i podkomisija za rad sa potražnim psima.

Kongres završava u subotu, radnom Skupštin om na kojoj se donose odluke i primaju nove članice.

Spasilačka elita iz cijelog svijeta će u ovih 4 dana kroz niz predavanja i praktičnih pokaza prezentirati nova postignuća u svijetu modernog spašavanja.

Comments are closed.