Održana redovna godišnja sjednica Skupštine GSSuBiH u Livnu

Po završetku ljetnog tečaja GSSuBiH, u nejelju, 24.04.2016.g. , u Livnu je održana 3 po redu sjednica Skupštine GSSuBiH.

Skupštini je prethodio sastanak Upravnog odbora Saveza na kojem su predloženi dnevni red i sadržaji rada Skupštine. Ivješće o radu u proteklom periodu, financijsko izvješće, plan rada za naredni period, prijem novih članova… teme su ovogodišnjeg rada Skupštine.

Predsjednik skupštine GSSuBiH Aldin Širić je vodio sjednicu Skupštine, na kojoj su usvojeni prijedlozi i izvješća Upravnog odbora.

Razgovaralo se i o novim strategijama razvoja i smjernicama za buduće iskorake u razvoju spašavanja po svim rodovima koje razvija GSSuBiH.

Nakon 2-satnog plodnog rada Skupštine, usljedilo je svečano uručenje uvjerenja, licenci i diploma akterima obuka i tečaja koji su se odvijali u posljednjem periodu. Predsjednik skupštine je uručio licence spašavatelja za 14 novih ljudi koji su polagali nedavno na Blidinju i stekli prava na nošenje obilježja-značke GSSuBiH, kao i licencu i zvanje instruktora GSSuBiH  Sabahudinu Spahoviću, načelniku GSS JablanicaP1120345 P1120346 P1120332 P1120357 P1120348 P1120350 P1120354.

GSSuBiH sada broji ukupno 14 članica i još dvije spasilačke službe se spremaju da pristupe Savezu.

Comments are closed.