Održan tečaj prve pomoći po ITLS programu

U Mostaru je ovog vikenda održan tečaj prve pomoći za pripadnike GSSuBiH na kojem je sudjelovalo 16 polaznika.

Od petka do nedjelje, spašavatelji su učili o održavanju životnih funkcija u izvanbolničkim uvjetima, pristupu unesrećenom, načinu pregleda povrijeđenog u terenu, reanimacija, medicinsko zbrinjavanje, priprema za transport, o vrstama povreda i pružanju prve pomoći, te praktičnim vježbama simulirali moguće situacije na terenu.

Jedan polaznik nije zadovoljio na završnom ispitu koji se sastojao iz teorijkog ispita i praktičnog pokaza, dok je ostalih 15 uspješno završilo obuku koju je vodio dr. Danijel Nedić, a pomagali su mu: dr. Martina Orlović, dr. Katarina Hrkač i med.teh. Edin Širić.

Domaćin obuke je HGSS Mostar a prisutne su bile spasilačke službe: GSS jablanica, HGSS Čitluk, GSS Široki Brijeg, GSS HBŽ, HGSS Mostar.

Comments are closed.