Održan sastanak Savjeta stanica GSSuBiH na Blidinju

Sinoć je u Masnoj Luci, u pl. domu HPD Pločno iz Posušja održan 3. po redu sastanak Savjeta stanica na kojem su predstavnici 12 spasilačkih službi Saveza raspravljali o aktualnom trenutku položaja GSS – a u sustavu zaštite i spašavanja u našoj zemlji

Savjetu stanica je prethodio 21. sastanak Upravnog odbora GSSuBiH na kojem su usvajani novi pravilnici o školovanju i licenciranju spašavatelja u kategoriji kopnenog spašavanja, izmjene postojećeg pravilnika o kategorizaciji članica Saveza te raspravljano o drugim pitanjima bitnim za razvoj spašavanja u Bosni i Hercegovini.

Uz zanimljive diskusije i primjećivanja spašavatelja o debalansu koji vlada u situacijama na terenu gdje državni organi rado prepuštaju GSS-u koordinaciju i upravljanje incidentom a sa druge strane nemaju snage ni volje da zakonski reguliraju status GSS – a u sustavu zaštite i spašavanja u zemlji samo zbog toga što je GSS nevladin sektor-udruga građana – volonteri – amateri.

Na našim prostorima je još uvijek nepojmljivo da jedna volonterska organizacija bude prihvaćena od strane države putem zakona o GSS – u samo zato što nije vladina organizacija što njeni pripadnici nisu na platnoj listi i “pod kontrolom države”. Istovremeno to im nije smetnja da se toj istoj nevladinoj udruzi građana ukazuje puno povjerenje na poprištu događaja – incidenta.

Pripadnici GSS – a već dugi niz godina (preko 60 godina postojanja GSS – a na ovim prostorima) uporno pokazuju i dokazuju svojim uspješnim intervencijama, svoj ozbiljan i profesionalni pristup spašavanju i zaštiti svojih sugrađana.

Brojni su primjeri uspješnih spašavanja i potraga za izgubljenim i nestalim osobama, evakuacija iz teško dostupnih područja na vodi, pod vodom, u spiljskim objektima, planinskim stjenovitim područjima, snijegom zametenim selima, poplavljenim područjima na kojima su naši spasilački timovi dokazali spremnost, interventnost, stručnost, profesionalnost pristupa, snagu i organiziranost tradicionalno i iskustveno potvrđenih procedura i doktrina gorskog spašavanja.

Malo je poznato i u stručnoj javnosti našeg podneblja da su speleo spasilačke tehnike i procedure koje primjenjuje GSS u spiljskim spašavanjima, najbolje primjenjive u traganju i spašavanju za nestalim u ruševinama. Vjerojatno ćemo svi o tome više govoriti kad budemo imali ruševine.

Nije neobično da GSS promptno odgovara intervencijama i na pozive od strane privatnih osoba na terenu – rodbine, svjedoka nesreće…, izbjegavajući na taj način složene procedure državnih institucija, time povećavajući šanse za preživljavanje onoga ko treba našu pomoć u terenu.

GSS je do sada već mnogo puta dobio priznanje i povjerenje nekih institucija državnog sektora, opće je poznato da naši instruktori drže obuke vladinim službenicima koji su prepoznali potrebe i uvažili autoritet GSS instruktora koji su svoja znanja i vještine stekli i obrazovnim insitucijama GSS – a, oslonjenim na tradiciju i iskustva modernih svjetskih doktrina spašavanja.

GSS je istrajan u svojim namjerama da svojim građanima i svima koji posjećuju naše prostore, pruži zaštitu i sigurnost 24 sata dnevno, svaki dan u godini, ne gledajući u sat, jer mi nemamo radno vrijeme, ne gledajući dob, spol, rasu ni socijalnu pripadnost onoga ko treba našu pomoć.

Naš entuzijazam volonterstva je naša energija koja nas pokreće i svakodnevno se potvrđuje da ga ne može ni izbliza zamjeniti nikakva plaća.

Comments are closed.