najava: Tečaj digitalne kartografije u Mostaru

U dane vikenda 19-21.12.2014.god. u Mostaru će se održati tečaj digitalne kartografije za pripadnike GSSuBiH.

Uz vođenje od strane instrzone potrage20120602_163918uktora GSS Hr. i uz pomoć domaćih instruktora tečaj će obrađivati teme upotrebe digitalne kartografije u funkciji potrage i spašavanja.

Instalacija software-a,obuka rada u istim,upotreba digitalnih topografskih karata,georeferenciranih digitalnih orto-foto snimaka,organizacija baze podataka u potrazi …

GSSuBiH odlučno slijedi evropske procese u modernom spašavanju i definitivno se razilazi sa dosadašnjom dugogodišnjom zastarjelom spasilačkom praksom u BiH.

Sve veći broj potraga za izgubljenim i nestalim osobama zahtjevaju od nas  sve bolju organizaciju potraga potkrijepljenu znanstvenim disciplinama : matematikom,statistikom,digitalnom kartografijom,modeliranjem …

 

Comments are closed.