najava instruktorskog pred-tečaja i seminara

u organizaciji GSSuBiH,17-19.10.2014.god. u planinarskom domu na Pogorelici će biti održan pred-tečaj za instruktorske kandidate i seminar za instruktore gss-a.

na tečaju će 20-tak kandidata za instruktore stjecati  znanja i vještine u prenošenju znanja i tehnika novim mladim spašavateljima na tečaju koji slijedi odmah po tom.Vještine komunikacije,metodika nastave,pedagogija,funkcioniranje pod stresom,su prioritetne teme koje će izučavati budući instruktori gss-a,kao i osnovne doktrine i tehnike u ljetnim uvjetima spašavanja.

na instruktorskom seminaru će svi spašavatelji instruktori imati priliku da potvrde svoja zvanja u GSSuBiH i usavršavati svoja edukacijska znanja i vještine.

moderator nastave na tečaju će biti Mladen Mužinić instruktor Hrvatskog GSS-a.

 

Comments are closed.