Još jedan nestanak u Livnu sa sretnim završetkom

Sinoć, 11.02.2017.g. oko 18.30h. GSS HBŽ dobija obavijest o nestanku i zahtjev za pokretanjem potrage za dvojicom nestalih dječaka u dobi od 15g., jedan iz sela Lipa a drugi iz Čuklića, pod Kamešnicom kod Livna.

Naime dvojica dječaka K.D. i T.D. uzimaju psa i oko 13h. kreću prema šumi iznad svog sela sa namjerom da prošetaju,lagano obučeni, po lijepom, sunčanom, prohladnom danu.

Oko 16.30h. zabrinuta majka jednog od dječaka poziva na mobitel i on se javlja i kaže da nisu daleko i da idu prema kući. Međutim, kako je padao mrak, njih još nema, niti se javljaju na tel., roditelji zabrinuti počinju da pozivaju pomoć policije i gss-a, otac jednog dječaka kreće sa kolegom lovcem prema šumi da ih traže.

Pročelnik HGSS HBŽ Marino Vidović pokreće brzu potragu u koordinaciji sa spec.policijom koji izlaze na teren sa vozilima i uključenom rotacijom pokušavajući privući pažnju nestalih, GSS HBŽ kreće na teren. Sve se odigrava brzo jer je bilo jako zabrinjavajuće što se ni jedan dječak ne javlja na mobilni telefon jer su nedostupni a u tom području inače, poznato je da ima dobrog signala.

Nakon kraćeg vremena dječaci koji su tumarali po mraku i lutali prema hrvatskom području, uspiju se vratiti u mrežu domaćeg mobilnog operatera i javljaju se da su izbili na neku cestu. Dobijaju upute od GSSuBiH da ne silaze sa ceste i polako se kreću prema dolje i čuvaju bateriju u mob. tel. Nakon kraćeg vremena specijalna policija svojim votilom pronalazi dječake žive i zdrave i prevozi ih kućama.

Još jedan dobar primjer brze reakcije i dobre suradnje i koordinacije između nevladinih i vladinih organizacija kojima ovo nije prvi put da djeluju zajedno na terenu, brzo i efikasno.

Comments are closed.