GSSuBiH enter to ICAR / GSSuBiH ulazi u ICAR – svjetsku asocijaciju spašavatelja

GSS u BiH logo

After the Office GSSuBiH sent an application to Geneva , we recived  a positive response by the ICAR .

The working group of this prominent international association has positively assessed our application and GSSuBiH has been accepted as candidate for membership in the ICAR . Next in line is evaluation of our application by the Executive board which will, hopefully , also be positive. The process of entering ICAR ends at the  ICAR Convention  which is being held in Ireland , in October, where GSSuBiH will have the opportunity to present its work through the power-point presentation .

Delegation of instructors and instructor candidates of GSSuBiH will visit this, in the circles of alpine rescue across the world , important event. Convention will be attended by all members of the ICAR  and new  techniques and procedures in  mountain rescue will be presented .

Nakon aplikacije koju je ured GSSuBiH poslao u Ženevu, stigao je pozitivan odgovor od strane ICAR-a.

Naime, radna grupa ove ugledne međunarodne asocijacije je pozitivno ocjenila našu aplikaciju i prihvatila GSSuBiH kao kandidata za članstvo u ICAR-u. Na redu je Izvršni odbor koji će ocijeniti našu aplikaciju, nadamo se, također pozitivno, ICAR novi logoa zatim se proces okončava na kongresu ICAR-a koji se ove godine održava u Irskoj, u 10.mjesecu, gdje će GSSuBiH imati priliku da prezentira svoj rad kroz power-point prezentaciju.

Delegacija instruktora i instruktorskih kandidata GSSuBiH će pohoditi ovaj značajan događaj u svijetu spašavanja na kojem će sudjelovati sve članice ICAR-a  i na kojem će biti prezentirane novine u tehnikama i procedurama gorskog spašavanja.

Comments are closed.